dávame nápadom život!

Receptívni ako agentúra, konáme ako startup a prinášame kreatívne riešenia problémov pre výzvy dnešnej spoločnosti „tekutej modernity“.

Designomics


Designing new economics

Niektorí venujú príliš veľkú pozornosť nákladom na robenia veci iným spôsobom. Namiesto toho, mali by sa viac obávať nákladov nerobenia ničoho.


Designomics
Casa Batlló

Business Model Design


Casa Batlló

Steroidy pre zastaralú „audio-guide“! Zapôsobte na zákazníkov plnohodnotným zážitokom AR / VR bez dodatočného poplatku.


Circular Economy


Finalista ocenenia iProject - altran

CBLP je projekt cirkulárnej ekonomiky, ktorý rieši environmentálny problém znečistenia cigaretových špakov tým, že vytvára recyklované materiály s vysokou pridanou hodnotou.


Lean Startup


Curated Experience

Korporačný spin-off. CE je obsahová platforma, ktorá vytvára skúsenosti a pridanú hodnotu pre múzeá, kultúrne strediská, turistické POI a miesta pre voľný čas.


Soundscapes Design


Sound Design For Architecture

Predstavte si zážitky vnímať z auditívneho pohľadu.
„Nikdy nevidíme to isté, keď to aj počujeme, nikdy nepočujeme to isté, keď to aj vidíme“.


SDFA
Nextify

Co-creators Hub


Nextify

Kanalizujeme globálny talent, zdroje a vášeň, aby sme pomohli vytvoriť nárazové projekty, hnutia alebo výzvy, od dobrého nápadu ku „Next Big Thing“.


Strategic Innovation


Expertus

S cieľom rozšíriť portfólio firmy, T & T (cestovný ruch a technológie) je spoločným motorom vytvárania nového balíka služieb.


Expertus
Gillette

Flagship-Store Design


The barber shop

Prehodnoťte mužské priestory! Vytvorte nové zážitky a zapojte cieľových spotrebiteľov cez fyzický a emocionálny prejav vašej značky.


sektor?

V ktorom sektore sa rodia jednorožci?

Problémy môžu byť často riešené pri pohľade z iného uhla.

Veríme, že miešanie myšlienok rôznych skupín ľudí z rôznych prostredí ponúka lepšie výsledky.klienti

Firmy a značky, s ktorými sme spolupracovali: